GPS via QR Code

Automatyczne wyznaczanie trasy
do wybranych miejsc z naweekendzik.pl
za pomocą qr code.

Koordynaty miejscówek na stronie naweekendzik.pl zapisywane są za pomocą kodów qr. Umożliwia to wygodne, automatyczne wyznaczanie trasy.

Przykład:
 

Współrzędne podawane są także tradycyjne w formacie dziesiętnym poprzez wartości Latitude i Longitude w skrócie Lat i Lng, oddzielone przecinkiem. Nawigacja poprzedzona jest wówczas ręcznym wpisywaniem współrzędnych lub adresów w urządzeniach do nawigacji.

Przykład:
GPS: 51.4088078, 19.7268092

Posiadaczom smartfonów/tabletów z zainstalowanymi mapami oraz skanerami kodów, wykorzystujących je do nawigowania polecam do używania i testowania tę pierwszą metodę, zaimplementowaną do strony.

Poniżej znajdują się przykładowe dla systemu Android wspierane i przetestowane mapy/nawigacje. Umożliwiają one  błyskawicznie wyznaczyć trasę do punktu za pomocą wybranego czytnika qr code. Odbywa się to poprzez zeskanowanie danego kodu ze strony naweekendzik.pl a następnie wybór programu do nawigacji w celu rozpoczęcia natychmiastowej podróży. Nie trzeba wówczas wpisywać żadnych współrzędnych ani adresów celu. Nawigacja „sama” wyznacza kurs na wybrany cel umieszczony w kodzie qr.

yanosik.pl

maps.google.pl

jakdojade.pl

W przypadku map online-owych wymagane jest połączenie telefonu/tableta z internetem. Przykładowe przetestowane czytniki qr code, które można pobrać bezpłatnie ze sklepu play.google.com to np. QR Droid lub QR Code Reader.

Facebook